Publikacje oznaczone tematem:

Tłumacze

  1. Jakub Wujek (1541-1597)
    Pisarz, tłumacz i misjonarz

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 71   WprowadzenieRozdział pierwszy. Poszukiwania i edukacja1. Pochodzenie2. Początki edukacji3. Współpraca z Jakubem Uchańskim4. Samo swoim życiuRozdział drugi. Początki życia zakonnego1. W drodze do no

  1. Krystyna Niklewiczówna (1910-1999)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 337-339