Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 243-253 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna - oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”
Pobierz publikację