Publikacje oznaczone tematem:

Triangulacja (nauki społeczne)

  1. Korzystanie z bibliotek jako formy relacji – analiza koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem triangulacji metod badawczych
    [Using Libraries as a Form of Relationship – the Analysis of a Theoretical Concept with the Triangulation of Research Methods]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 4, s. 531-553

  1. Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna - oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”
    [Triangulation of Social Research Methods in Information Science - The Example of the Project “Health Information – Expectations and Competencies Polish Users”]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 243-253 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)