Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 49-61 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

Szczęśliwy klient → szczęśliwy pracownik... Czyli o satysfakcji bibliotekarzy
Pobierz publikację