Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 110-121 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

Standardy kształcenia i akredytacja kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
Pobierz publikację