Publikacje oznaczone tematem:

Europejski System Transferu Punktów

  1. Standardy kształcenia i akredytacja kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
    [Accreditation standards for the Library and Information Science course]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 110-121 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  1. Standardy kształcenia i akredytacja kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
    [Teaching Standards and Accreditation of Library And Information Science Studie]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 28-38