Publikacje oznaczone tematem:

Katalog drukowany rękopisów

  1. Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
    [Development methods of drawing Polish manuscripts sets up on the example of catalogues printed]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 79-95 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)