Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 220-223 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Dzień dzisiejszy praktyk zawodowych studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na przykładzie IBIN UŚ w Katowicach)
Pobierz publikację