Publikacje oznaczone tematem:

Praktyki studenckie

  1. Dzień dzisiejszy praktyk zawodowych studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na przykładzie IBIN UŚ w Katowicach)
    [Present situation of library and information science students professional practicum s .an example of Institute of Library and Information Science, Silesian University]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

  1. Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – jutro
    [Library and information science practicums: future development]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa