Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 107-122

Patent Applications for Electronic Publishing Market (2014–2018). Selected Issues
Pobierz publikację