Publikacje oznaczone tematem:

Patenty

  1. Patent Applications for Electronic Publishing Market (2014–2018). Selected Issues
    [Wybrane aspekty rynku publikacji elektronicznych w świetle zgłoszeń patentowych w latach 2014–2018]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 107-122