Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 24-42

Information Science in Dialogue with Archival Science, Library Science and Museum Studies: The Recent Brazilian Experience
Pobierz publikację