Publikacje oznaczone tematem:

Muzealnictwo

  1. Information Science in Dialogue with Archival Science, Library Science and Museum Studies: The Recent Brazilian Experience
    [Dialog nauki o informacji z archiwistyką, bibliotekoznawstwem i muzealnictwem: ostatnie doświadczenie brazylijskie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 24-42

  1. Muzea i ich miejsce w systemie oświatowym
    [Museums and their place in educational system]

    Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002, s. 153-187 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)