Publikacje autora:

Carlos Alberto Ávila Araújo

  1. Information Science in Dialogue with Archival Science, Library Science and Museum Studies: The Recent Brazilian Experience
    [Dialog nauki o informacji z archiwistyką, bibliotekoznawstwem i muzealnictwem: ostatnie doświadczenie brazylijskie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 24-42