Publikacje oznaczone tematem:

Sitarska, Anna (1938- ). Systemowe badanie bibliotek

  1. Anna Sitarska. Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Prymat, 2005, 222 s.
    [Anna Sitarska. Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne (Systemie Research on Libraries. A Methodological Study). Wyd. 2. Białystok: Prymat, 2005, pp. 222]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 91-95

  1. Systemowe badanie bibliotek. Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2005, 222 s. (Z Prac Naukowych Książnicy Podlaskiej, nr l)
    [Systemic research on libraries Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Białystok 2005]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 515-517