Publikacje oznaczone tematem:

Zniekształcenia informacji

  1. Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej
    [Distortion of information in wide area systems of economic information]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 461-473