Publikacje oznaczone tematem:

Zbiór przybliżony

  1. Teoria zbiorów przybliżonych a informacja naukowa
    [Rough sets theory and information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 114-115

  1. Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w badaniach użytkowników bibliotek
    [Implementation of rough sets theory to library users research]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 23-36