Publikacje autora:

Ewa Ciesielska

  1. Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w badaniach użytkowników bibliotek
    [Implementation of rough sets theory to library users research]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 23-36