Publikacje autora:

Elżbieta Stępień

  1. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
    [Polish Association for Scientific Information]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 257-260

  1. Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w badaniach użytkowników bibliotek
    [Implementation of rough sets theory to library users research]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 23-36