Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie biblioteką

  1. Problemy kultury organizacyjnej w bibliotekach
    [Issues of the organisational culture in libraries]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 109-125 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)

  1. Zarządzanie biblioteką
    [Library management]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 63-71