Publikacje oznaczone tematem:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kraków)

  1. Małopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium wiedzy
    [Małopolska Digital Library - regional knowledge repository]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

  1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w nowej siedzibie
    [New location of the Cracow Public Library]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 67-76