Publikacje autora:

Wojciech Kowalewski

  1. Małopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium wiedzy
    [Małopolska Digital Library - regional knowledge repository]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)