Publikacje autora:

Michał W. Grzeszczuk

  1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w nowej siedzibie
    [New location of the Cracow Public Library]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 67-76