Publikacje oznaczone tematem:

Ukryta sieć

  1. Typologia zasobów Ukrytego Internetu
    [Typology of Invisible Web Resources]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 2, s. 153-164

  1. Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie
    [Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 59-70