Publikacje autora:

Natalia Pamuła-Cieślak

  1. Typologia zasobów Ukrytego Internetu
    [Typology of Invisible Web Resources]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 2, s. 153-164