Publikacje autora:

Arkadiusz Pulikowski

  1. The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology Journals and Their Rank
    [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 24-39

  1. Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie
    [Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 59-70