Publikacje oznaczone tematem:

Uczenie się

  1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
    [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602

  1. Dorothy Williams, Caroline Wavell and Katie Morrison: Impact of School Libraries on Learning. Critical review of published evidence to inform the Scottish education community. Robert Gordon University Institute for Management, Governance & Society (IMaGeS), October 2013

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 619-622