Publikacje oznaczone tematem:

Uczelnie techniczne

  1. Co studenci uczelni technicznych sądzą o czytaniu? Badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki Białostockiej
    [What Do Students of Technology Universities Think About Reading? Researching the Reading Habits of the Students of Bialystok University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 195-221

  1. Komputeryzacja bibliotek wyższych szkół technicznych. Kierunki i metody
    [Technical universities libraries’ automation: trends and methods]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 82-86