Publikacje autora:

Anna Sidorczuk

  1. Co studenci uczelni technicznych sądzą o czytaniu? Badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki Białostockiej
    [What Do Students of Technology Universities Think About Reading? Researching the Reading Habits of the Students of Bialystok University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 195-221