Publikacje autora:

Renata Frączek

  1. Komputeryzacja bibliotek wyższych szkół technicznych. Kierunki i metody
    [Technical universities libraries’ automation: trends and methods]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 82-86