Publikacje oznaczone tematem:

Teoria informacji

 1. Challenges of Information Infrastructures for Open Science and Academic Libraries
  [Wyzwania dla infrastruktur informacyjnych otwartej nauki i bibliotek akademickich]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 12-27

 1. Transactional Reading Theory in Information Organization
  [Transakcyjna teoria czytania w organizacji informacji]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 84-105

 1. W drodze do społeczeństwa informacyjnego
  [On the way to the information society]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 89-92

 1. What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes
  [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 7-23