Publikacje autora:

Dominika Czyżak

  1. W drodze do społeczeństwa informacyjnego
    [On the way to the information society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 89-92