Publikacje autora:

Jela Steinerová

  1. Challenges of Information Infrastructures for Open Science and Academic Libraries
    [Wyzwania dla infrastruktur informacyjnych otwartej nauki i bibliotek akademickich]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 12-27