Publikacje oznaczone tematem:

Sztuka polska

  1. Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 47