Publikacje oznaczone tematem:

Sytuacje kryzysowe

  1. Information Behavior in Crisis Situations
    [Zachowania informacyjne w sytuacjach kryzysowych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 61-85

  1. The Use of Information and Communication Technologies in Academic Libraries in a Crisis Situation. Experiences of the University of Warsaw Library
    [Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach akademickich w sytuacji kryzysowej. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 44-60