Publikacje autora:

Zuzanna Wiorogórska

 1. Crisis Situations and Information Science. Selected Issues in the Context of the COVID-19 Pandemic
  [Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji. Wybrane zagadnienia w kontekście pandemii COVID-19]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 9-18

 1. Doktoranci – mistrzowie czy zwykli studenci? Kompetencje informacyjne niezbędne studentom trzeciego stopnia
  [Ph.D. students – masters or apprentices? Information literacy indispensable in Ph.D. education]

  Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 354-368 (Nauka, Dydakt

 1. Information Literacy and Doctoral Students in France and Poland. A Comparative Study
  [Edukacja informacyjna a doktoranci we Francji i w Polsce. Badanie porównawcze]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 52-66

 1. LOCKSS i Portico - projekty archiwizacji bibliotecznych zasobów elektronicznych
  [LOCKSS and Portico - Projects for Preservation of Library Electronic Resource]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 33-43

 1. Research Data: Management and Opening. Polish and European Perspectives
  [Dane badawcze: zarządzanie i otwieranie. Perspektywy polskie i europejskie]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 46-56

 1. Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  [Grounded Theory and Its Selected Applications in Library and Information Science Research]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 1, s. 47-57

 1. The Use of Information and Communication Technologies in Academic Libraries in a Crisis Situation. Experiences of the University of Warsaw Library
  [Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach akademickich w sytuacji kryzysowej. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 44-60

 1. Tibor Koltay, Sonja Špiranec, László Z. Karvalics (2016): Research 2.0 and the future of information literacy. (Badania 2.0 a przyszłość kompetencji informacyjnych). Amsterdam [etc.]: Elsevier: Chandos Publishing, ss. 180. ISBN 978-0-08-100075-5
  Tibor Koltay, Sonja Špiranec, László Z. Karvalics (2016): Research 2.0 and the future of information literacy. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Chandos Publishing, pp. 180. ISBN 978-0-08-100075-5

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 159-162