Publikacje autora:

Anna Książczak-Gronowska

  1. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. Trudna droga ku otwartości w nauce
    [University of Warsaw Repository - Difficult Way to Open Access in Science]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 181-192 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

  1. The Use of Information and Communication Technologies in Academic Libraries in a Crisis Situation. Experiences of the University of Warsaw Library
    [Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach akademickich w sytuacji kryzysowej. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 44-60