Publikacje oznaczone tematem:

Struktura społeczna

  1. Biblioteki publiczne w strukturze społecznej

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 114   Wprowadzenie Przywileje piśmienności Wiedza – informacja – konsumpcja Społeczny zasięg książki Państwo – społeczeństwo – biblioteki Cenzura Niespokojne czasy. Lata 1918-1939 Bibliot

  1. Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata
    [Individual Social Capital and Social Activity of Library Managers. Reviewing the Results of Research Conducted in Twenty Countries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 445-460