Publikacje oznaczone tematem:

Smartfon

  1. Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland
    [Analiza heurystyczna mobilnych stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 194-218

  1. Mobile Library Sevices. Best practices (Mobilne usługi biblioteczne. Najlepsze praktyki). Ed. by Charles Harmon & Michael Messina. Lanham, Md.; Toronto: Scarecrow Press, 2013, ss. 153 + VII. ISBN 978-08-1088-753-4
    [Mobile Library Services. Best practices. Ed. by Charles Harmon & Michael Messina. Lanham, Md.; Toronto: Scarecrow Press, 2013, pp. 153 + VII. ISBN 978-08-1088-753-4]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 125-128