Publikacje oznaczone tematem:

Sieci społeczne

 1. Ilościowa analiza wykorzystania oprogramowania w badaniach bibliometrycznych
  [Quantitative Analysis of the Use of Software Tools in Bibliometric Studies]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2 (118), s. 40-57

 1. Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata
  [Individual Social Capital and Social Activity of Library Managers. Reviewing the Results of Research Conducted in Twenty Countries]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 445-460

 1. Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty
  [Development of the science domains mapping methods and its analitical potential]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 41-51