Publikacje oznaczone tematem:

Rumunia

  1. Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej. Suplement
    [Academic librarians in the countries of the European Union. A suplement]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 409-411

  1. Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993-2012)
    [Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993-2012)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 71-81