Publikacje autora:

Anna Chadaj

  1. Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej. Raport z badań
    [Librarians in EU academic libraries. Research report]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 67-85

  1. Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej. Suplement
    [Academic librarians in the countries of the European Union. A suplement]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 409-411