Publikacje autora:

Tabita Popescu

  1. Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993-2012)
    [Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993-2012)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 71-81