Publikacje oznaczone tematem:

Rosja

 1. Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana
  [Indexes in the lexical semantics of Ju. D. Apresjan]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 61-77

 1. MELiS - Marks, Engels, Lenin i Stalin o książce i prasie, Refleksje medioznawcy
  [MEL&S — Marks, Engels, Lenin & Stalin about book and press. Reflections of media professor]

  Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 125-131 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

 1. Petr Sergiejewich Sokov: Vysshyje bibliotechno-informacionnoje obrazovanie v Rossii: istorija i sovremennyje tendencji ravitija: monografija. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet kul’tury i iskusstv, 2011, 281 s., ISBN 978-5-947-179-3
  [Petr Sergiejewich Sokov: Vysshyje bibliotechno-informacionnoje obrazovanie v Rossii: istorija i sovremennyje tendencji ravitija: monografija. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet kul’tury i iskusstv, 2011, pp. 281, ISBN 978-5-947-179-3]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 1, s. 93-97

 1. Polska książka dla dzieci do 1864 r. w Sankt Petersburgu. Olga Gusjewa: Pol’skaja detskaja kniga do 1864 goda. Annotirovannyj katalog sobranija Slavjanskogo fonda Biblioteki. Sankt-Petersburg: Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk, 2003, 265, [1] s.
  [Polish books for children before 1864 in the collections of Russian Academy of Science Library in Sankt Petersburg. Olga Gusjewa: Pol’skaja detskaja kniga do 1864 goda. Annotirovannyj katalog sobranija Slavjanskogo fonda Biblioteki. - Sankt-Peterburg 2003.]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 226-228

 1. Polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne poza ziemiami polskimi do 1939 r.
  [Polish scientific and technological societies abroad active before 1939]

  Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 39-47

 1. Rosyjska Biblioteka Narodowa dawniej i dziś
  [The National Library of Russia – past and present]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 2, s. 188-200

 1. Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku
  [Russian public libraries in Kalisz Province. Contribution to the history of the librarianship at the beginning of the 20th century]

  Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 43-62 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)