Publikacje oznaczone tematem:

Prohibita

  1. Biblioteki naukowe wobec cenzury
    [Scientific libraries facing censorship]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 329-346

  1. Dział Pozycje Wydzielone w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
    [The Collection of Isolated Titles in the Library of the Institute of History of Wrocław University]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 421-434