Publikacje oznaczone tematem:

Pomorze

  1. Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji czytelniczych i kontaktu z literaturą
    [A school youth’s free time vs. reading competencies and reading literature]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 234-242 (Nauka, Dydakt

  1. Współczesne baśnie, legendy i podania pomorskie
    [Modern Pomeranian fairy tales, fables and legends]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 140-151 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)