Publikacje autora:

Monika Pomirska

  1. Współczesne baśnie, legendy i podania pomorskie
    [Modern Pomeranian fairy tales, fables and legends]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 140-151 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)