Publikacje oznaczone tematem:

Polityka wydawnicza

  1. Jolanta Laskowska: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989). Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. 276 s. ISBN 978-83-7326-626-1
    [Jolanta Laskowska: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989) (Publishers and publishing in Tri-City after World War II (1945-1989)). Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. pp. 276. ISBN 978-83-7326-626-1]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 540-542

  1. Z miłości i z obowiązku. Związek Księgarzy Polskich i jego próby kontynuowania misji w początkach rządów komunistycznych w Polsce (1945-1950)
    [Polish Booksellers Association and Its Attempts to Continue Its Mission in First Years of Communism in Poland (1945-1950)]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 349-374