Publikacje oznaczone tematem:

Podejście kognitywne

  1. Complex Interdisciplinary Approach to Modelling Information Literacy Education
    [Kompleksowe podejście interdyscyplinarne do modelowania kształcenia w zakresie edukacji informacyjnej]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 43-56