Publikacje autora:

Tibor Koltay

 1. Beyond Literacies: The Evolving Landscape of Library Support to Research 2.0
  [Poza edukacją kompetencji: rozwój sektora bibliotecznego wsparcia dla badań 2.0]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 7-18

  • Autor Tibor Koltay
  • Kategoria
  • Rok wydania 2017
  • Język angielski
 1. Complex Interdisciplinary Approach to Modelling Information Literacy Education
  [Kompleksowe podejście interdyscyplinarne do modelowania kształcenia w zakresie edukacji informacyjnej]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 43-56

 1. Data Curation in Academic Libraries as Part of the Digital Revolution
  [„Data curation” w bibliotekach akademickich jako część rewolucji cyfrowej]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 28-36

  • Autor Tibor Koltay
  • Kategoria
  • Rok wydania 2019
  • Język angielski
 1. Information Science in the Mirror of the Digital Humanities: Some Epistemological Observations
  [Nauka o informacji w zwierciadle humanistyki cyfrowej: kilka uwag epistemologicznych]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 23-31

  • Autor Tibor Koltay
  • Kategoria
  • Rok wydania 2014
  • Język polski